Co je třeba doložit, aby mi bylo oddlužení schváleno?

Insolvenční návrh je velmi formalizovanou záležitostí, kdy musí být dodrženy stanovené postupy.

Abychom mohli podat úspěšný návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot), potřebujeme od Vás doložit zejména dokumenty a listiny uvedené níže. Můžete si rovněž stáhnout návod k oddlužení. Mějte na paměti, že pokud o oddlužení žádáte s manželem nebo manželkou, musíte níže uvedené dokumenty doložit za každého.

Výpis z rejstříku trestů – ten by neměl být starší 3 měsíců a neměl by obsahovat záznam o hospodářské nebo majetkové trestné činnosti.

Plná moc – abychom za Vás mohli podat návrh na osobní bankrot, potřebujeme od Vás udělenou plnou moc, tu Vám zašleme na e-mail, nebo si ji můžete stáhnout zde.

Přílohy insolvenčního návrhu – budete muset doplnit a podepsat 3 prohlášení, která Vám zašleme na e-mail, nebo si je můžete stáhnout z následujících odkazů:

Doklady nebo listiny prokazující úpadek – podmínkou povolení oddlužení je úpadek a ten se prokazuje tím, že máte alespoň dva věřitele, což můžete doložit například upomínkami od věřitelů, dopisy od exekutorů (exekuční příkaz), rozsudky nebo jinými rozhodnutími, výpisem z evidence exekucí.

Doklady nebo listiny prokazující Váš aktuální příjem – nejčastěji pracovní smlouva nebo jakékoliv doklady prokazující například starobní nebo invalidní důchod.

Doklady prokazující Váš příjem za uplynulý rok – to lze doložit potvrzením od zaměstnavatele o dosaženém výdělku, mzdovými listy, výplatními páskami, platovými výměry, daňovým přiznáním, potvrzením finančního úřadu o zdanitelných příjmech, potvrzením o výši vyplaceného důchodu nebo sociálních dávek apod.

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D.
advokát a kontaktní osoba pro Vaše oddlužení
7 let zkušeností s oddlužením
Volba sepisovatele je klíčová
Šetříme klientům miliony
Osvobodíme Vás od Vašich závazků
Zastavíme exekuce
Zpracování do týdne od dodání nezbytných podkladů

Kalkulačka oddlužení / insolvence (výpočet od 1. 4. 2022) - spočítejte si, zda dosáhnete na oddlužení.

O oddlužení budu žádat
Bohužel na oddlužení nedosáhnete. Ozvěte se nám a zkusíme vymyslet řešení.

  Stisknutím „Chci pomoc s oddlužením“ beru na vědomí, že budu kontaktován na uvedený e-mail a telefon a zadané údaje budou zpracovávány za účelem sepsání návrhu na povolení oddlužení / osobního bankrotu v souladu se zásadami.

  Nevíte si rady? Pošlete nám zprávu a my Vám pomůžeme!

  Jak oddlužení a insolvence probíhá?

  1
  Prověříme Vámi zaslané informace a budeme Vás konktaktovat.
  2
  Domluvíme se na dodání potřebných dokumentů a zjistíme možnosti vašeho oddlužení.
  3
  Soud schválí oddlužení, přidělí Vám insolvenčního správce a zjistíte finální výši závazků.
  4
  V oddlužení splácíte dle splátkového kalendáře smluvené částky až do bezdlužnosti.