Jak probíhá insolvence?

Insolvenční řízení je soudní řízení, které probíhá před příslušným krajským soudem podle bydliště dlužníka. Standardně je insolvencí myšleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Průběh lze rozdělit do třech fází:

 1. příprava návrhu na povolení oddlužení,
 2. samotné insolvenční řízení,
 3. výmaz zápisu v insolvenčním rejstříku.

Příprava návrhu na povolení oddlužení

Před zahájením insolvenčního řízení je potřeba vypracovat insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení. O přípravě insolvenčního návrhu jsme psali v příspěvku: Jak požádat o insolvenci?

Ve zkratce lze podmínky pro povolení shrnout následovně:

Insolvenční řízení

Insolvenční soud přijme návrh a pokud nesplňuje všechny náležitosti a není důvod pro okamžité zamítnutí, tak soud vyzve dlužníka k doplnění. Pokud je návrh bezvadný, insolvenční soud vydá usnesení o zahájení insolvenčního řízení a povolí oddlužení, zároveň potom jmenuje insolvenčního správce.

Insolvenční správce naplánuje s dlužníkem přezkoumání pohledávek, na základě kterého vytvoří seznam přihlášených pohledávek. Tyto pohledávky se poté uspokojují v rámci insolvenčního řízení.

Poté dlužník splácí sjednané splátky, případně splátky dle aktuálních příjmů. Pokud budete své povinnosti řádně plnit, navrhne insolvenční správce insolvenčnímu soudu, aby vydal usnesení o splnění oddlužení a osvobození od hrazení neuspokojených pohledávek.

Výmaz zápisu v insolvenčním rejstříku

Vzhledem k tomu, že zápisy v insolvenčním rejstříku jsou veřejně přístupné, je právem dlužníka po určité době požádat o výmaz z tohoto veřejného rejstříku. Je možné požádat nejdříve po 5 letech ode dne právní moci usnesení o splnění oddlužení o výmaz zápisu. O Vaší insolvenci se již jen tak někdo nedozví, nicméně je třeba sepsat formální žádost o výmaz.

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D.
advokát a kontaktní osoba pro Vaše oddlužení
7 let zkušeností s oddlužením
Volba sepisovatele je klíčová
Šetříme klientům miliony
Osvobodíme Vás od Vašich závazků
Zastavíme exekuce
Zpracování do týdne od dodání nezbytných podkladů

Kalkulačka oddlužení / insolvence (výpočet od 1. 1. 2021) - spočítejte si, zda dosáhnete na oddlužení.

O oddlužení budu žádat
Bohužel na oddlužení nedosáhnete. Ozvěte se nám a zkusíme vymyslet řešení.

  Stisknutím „Chci pomoc s oddlužením“ beru na vědomí, že budu kontaktován na uvedený e-mail a telefon a zadané údaje budou zpracovávány za účelem sepsání návrhu na povolení oddlužení / osobního bankrotu v souladu se zásadami.

  Nevíte si rady? Pošlete nám zprávu a my Vám pomůžeme!

  Jak oddlužení a insolvence probíhá?

  1
  Prověříme Vámi zaslané informace a budeme Vás konktaktovat.
  2
  Domluvíme se na dodání potřebných dokumentů a zjistíme možnosti vašeho oddlužení.
  3
  Soud schválí oddlužení, přidělí Vám insolvenčního správce a zjistíte finální výši závazků.
  4
  V oddlužení splácíte dle splátkového kalendáře smluvené částky až do bezdlužnosti.