Kolik oddlužení stojí a kdo jej může vypracovat?

Sepis návrhu na povolení oddlužení je regulován insolvenčním zákonem, který výslovně uvádí subjekty, které toto mohou činit.

Důležité je zejména to, že sami návrh na povolení oddlužení podat nemůžete. Insolvenční zákon tuto možnost zapověděl z důvodu zneužívání těžké situace dlužníků určitými subjekty, které nevykonávaly svou práci svědomitě a svým počínáním dlužníkům ještě více přitížily.

Zákon stanovuje, kolik může návrh na oddlužení stát. Cena je stanovena na 4.000,- Kč bez DPH pro jednotlivce, v případě manželů na 6.000,- Kč bez DPH. Pokud je sepisovatel insolvenčního návrhu plátcem DPH, může být k těmto částkám daň připočtena.

Insolvenční návrh tedy může podat v souladu s § 390a odst. 1 insolvenčního zákona pouze:

advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce;

akreditovaná osoba, která je uvedena v seznamu SAKO.

Pokud Vám nabízí zpracování nebo zprostředkování oddlužení osoba, která nebyla zmíněna výše, hrozí jí pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Pokud nás požádáte o oddlužení skrze naše stránky, bude jej vypracovávat JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., který je advokát a může tak legálně návrhy na oddlužení sepisovat.

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M. je zapsaný v evidenci osob oprávněných sepisovat návrhy na povolení oddlužení Ministerstva spravedlnosti České republiky.

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M.
advokát a kontaktní osoba pro Vaše oddlužení
7 let zkušeností s oddlužením
Volba sepisovatele je klíčová
Šetříme klientům miliony
Osvobodíme Vás od Vašich závazků
Zastavíme exekuce
Zpracování do týdne od dodání nezbytných podkladů

Kalkulačka oddlužení (insolvence) v roce 2020 - spočítejte si, zda dosáhnete na oddlužení.

O oddlužení budu žádat
Bohužel na oddlužení nedosáhnete. Ozvěte se nám a zkusíme vymyslet řešení.

Stisknutím tlačítka „Chci pomoc s oddlužením“ beru na vědomí, že budu kontaktován na uvedený e-mail a telefon a údaje zadané do formuláře budou zpracovávány za účelem sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Nevíte si rady? Pošlete nám zprávu a my Vám pomůžeme!

Cena za sepis insolvenčního návrhu s povolením oddlužení je 4.840 Kč vč. DPH pro jednotlivce, 7.260 Kč vč. DPH v případě manželů. Uvedenou částku je možno zaslat na bankovní účet č. 2106481956/2700, vedený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Jak oddlužení probíhá

1
Prověříme Vámi zaslané informace a budeme Vás konktaktovat.
2
Domluvíme se na dodání potřebných dokumentů a zjistíme možnosti vašeho oddlužení.
3
Soud schválí oddlužení, přidělí Vám insolvenčního správce a zjistíte finální výši závazků.
4
V oddlužení splácíte dle splátkového kalendáře smluvené částky až do bezdlužnosti.