Dokumenty k oddlužení

Insolvenční návrh je velmi formalizovanou záležitostí, kdy musí být dodrženy stanovené postupy.

Abychom mohli podat úspěšný návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot), potřebujeme od Vás doložit zejména dokumenty a listiny uvedené níže. Můžete si rovněž stáhnout návod k oddlužení. Mějte na paměti, že pokud o oddlužení žádáte s manželem nebo manželkou, musíte níže uvedené dokumenty doložit za každého.

Výpis z rejstříku trestů – ten by neměl být starší 3 měsíců a neměl by obsahovat záznam o hospodářské nebo majetkové trestné činnosti.

Plná moc – abychom za Vás mohli podat návrh na osobní bankrot, potřebujeme od Vás udělenou plnou moc, tu Vám zašleme na e-mail, nebo si ji můžete stáhnout zde.

Přílohy insolvenčního návrhu – budete muset doplnit a podepsat 3 prohlášení, která Vám zašleme na e-mail, nebo si je můžete stáhnout z následujících odkazů:

Doklady nebo listiny prokazující úpadek – podmínkou povolení oddlužení je úpadek a ten se prokazuje tím, že máte alespoň dva věřitele, což můžete doložit například upomínkami od věřitelů, dopisy od exekutorů (exekuční příkaz), rozsudky nebo jinými rozhodnutími, výpisem z evidence exekucí.

Doklady nebo listiny prokazující Váš aktuální příjem – nejčastěji pracovní smlouva nebo jakékoliv doklady prokazující například starobní nebo invalidní důchod. Pokud je Váš příjem nízký, je třeba doložit i smlouvu o důchodu nebo darovací smlouvu, kde se třetí osoba zaváže Vám v insolvenci finančně pomoci.

Doklady prokazující Váš příjem za uplynulý rok – to lze doložit potvrzením od zaměstnavatele o dosaženém výdělku, mzdovými listy, výplatními páskami, platovými výměry, daňovým přiznáním, potvrzením finančního úřadu o zdanitelných příjmech, potvrzením o výši vyplaceného důchodu nebo sociálních dávek apod.

Pokud nebude postačovat Váš příjem, bude třeba ještě uzavřít s třetí osobou smlouvu o důchodu (nebo obdobnou smlouvu, kterou se osoba zaváže přispívat Vám na oddlužení).

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D.
advokát
11 let zkušeností s oddlužením
Volba sepisovatele je klíčová
Šetříme klientům miliony
Zastavíme narůstání Vašich závazků
Expresní vyřízení
Zpracování do týdne od dodání nezbytných podkladů

Vyplňte kalkulačku a požádejte o pomoc.

Budu žádat
Bohužel na oddlužení nedosáhnete. Ozvěte se nám a zkusíme vymyslet řešení.

  Stisknutím „Chci pomoc“ beru na vědomí, že budu kontaktován na uvedený e-mail a telefon a zadané údaje budou zpracovávány za účelem sepsání ins. návrhu v souladu se zásadami.

  Nevíte si rady? Pošlete nám zprávu a my Vám pomůžeme!

  Jak to probíhá?

  1
  Prověříme Vámi zaslané informace a budeme Vás konktaktovat.
  2
  Domluvíme se na dodání potřebných dokumentů a zjistíme vaše možnosti.
  3
  Soud schválí návrh, přidělí Vám správce a zjistíte finální výši závazků.
  4
  Plníte splátkový kalendář až do osvobození.