Dokumenty k oddlužení

Insolvenční návrh je velmi formalizovanou záležitostí, kdy musí být dodrženy stanovené postupy.

Abychom mohli podat úspěšný návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot), potřebujeme od Vás doložit zejména dokumenty a listiny uvedené níže. Můžete si rovněž stáhnout návod k oddlužení. Mějte na paměti, že pokud o oddlužení žádáte s manželem nebo manželkou, musíte níže uvedené dokumenty doložit za každého.

Výpis z rejstříku trestů – ten by neměl být starší 3 měsíců a neměl by obsahovat záznam o hospodářské nebo majetkové trestné činnosti.

Plná moc – abychom za Vás mohli podat návrh na osobní bankrot, potřebujeme od Vás udělenou plnou moc, tu Vám zašleme na e-mail, nebo si ji můžete stáhnout zde.

Přílohy insolvenčního návrhu – budete muset doplnit a podepsat 3 prohlášení, která Vám zašleme na e-mail, nebo si je můžete stáhnout z následujících odkazů:

Doklady nebo listiny prokazující úpadek – podmínkou povolení oddlužení je úpadek a ten se prokazuje tím, že máte alespoň dva věřitele, což můžete doložit například upomínkami od věřitelů, dopisy od exekutorů (exekuční příkaz), rozsudky nebo jinými rozhodnutími, výpisem z evidence exekucí.

Doklady nebo listiny prokazující Váš aktuální příjem – nejčastěji pracovní smlouva nebo jakékoliv doklady prokazující například starobní nebo invalidní důchod.

Doklady prokazující Váš příjem za uplynulý rok – to lze doložit potvrzením od zaměstnavatele o dosaženém výdělku, mzdovými listy, výplatními páskami, platovými výměry, daňovým přiznáním, potvrzením finančního úřadu o zdanitelných příjmech, potvrzením o výši vyplaceného důchodu nebo sociálních dávek apod.

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M.
advokát a kontaktní osoba pro Vaše oddlužení
7 let zkušeností s oddlužením
Volba sepisovatele je klíčová
Šetříme klientům miliony
Osvobodíme Vás od Vašich závazků
Zastavíme exekuce
Zpracování do týdne od dodání nezbytných podkladů

Kalkulačka oddlužení (insolvence) v roce 2020 - spočítejte si, zda dosáhnete na oddlužení.

O oddlužení budu žádat
Bohužel na oddlužení nedosáhnete. Ozvěte se nám a zkusíme vymyslet řešení.

Stisknutím tlačítka „Chci pomoc s oddlužením“ beru na vědomí, že budu kontaktován na uvedený e-mail a telefon a údaje zadané do formuláře budou zpracovávány za účelem sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Nevíte si rady? Pošlete nám zprávu a my Vám pomůžeme!

Cena za sepis insolvenčního návrhu s povolením oddlužení je 4.840 Kč vč. DPH pro jednotlivce, 7.260 Kč vč. DPH v případě manželů. Uvedenou částku je možno zaslat na bankovní účet č. 2106481956/2700, vedený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Jak oddlužení probíhá

1
Prověříme Vámi zaslané informace a budeme Vás konktaktovat.
2
Domluvíme se na dodání potřebných dokumentů a zjistíme možnosti vašeho oddlužení.
3
Soud schválí oddlužení, přidělí Vám insolvenčního správce a zjistíte finální výši závazků.
4
V oddlužení splácíte dle splátkového kalendáře smluvené částky až do bezdlužnosti.