Co je to úpadek?

Abyste mohli podstoupit oddlužení, musíte se nacházet v úpadku, který definuje § 3 insolvenčního zákona, v úpadku budete, pokud:

máte 2 a více věřitelů;

jste více než 30 dnů po splatnosti s úhradou závazků;

nejste schopni tyto závazky plnit.

První podmínka je splněna už v případě, kdy máte například dvě půjčky od jiných společností. Pakliže máte však více půjček u stejné společnosti, nebude první podmínka splněna.

Druhá podmínka je relativně jednoduchá, veškeré vaše závazky mají určitou splatnost, tj. datum, kdy mají nebo měly být uhrazeny. Pokud je proti Vám vedena již exekuce nebo soudní řízení, bude tato podmínka splněna.

Poslední podmínka je asi nejsložitější a existují 4 domněnky splnění definované zákonem, a to:

zastavil jste platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo

neplníte své závazky po dobu delší než 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo

není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči Vám výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo

jste nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M.
advokát a kontaktní osoba pro Vaše oddlužení
7 let zkušeností s oddlužením
Volba sepisovatele je klíčová
Šetříme klientům miliony
Osvobodíme Vás od Vašich závazků
Zastavíme exekuce
Zpracování do týdne od dodání nezbytných podkladů

Kalkulačka oddlužení (insolvence) v roce 2020 - spočítejte si, zda dosáhnete na oddlužení.

O oddlužení budu žádat
Bohužel na oddlužení nedosáhnete. Ozvěte se nám a zkusíme vymyslet řešení.

Stisknutím tlačítka „Chci pomoc s oddlužením“ beru na vědomí, že budu kontaktován na uvedený e-mail a telefon a údaje zadané do formuláře budou zpracovávány za účelem sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Nevíte si rady? Pošlete nám zprávu a my Vám pomůžeme!

Cena za sepis insolvenčního návrhu s povolením oddlužení je 4.840 Kč vč. DPH pro jednotlivce, 7.260 Kč vč. DPH v případě manželů. Uvedenou částku je možno zaslat na bankovní účet č. 2106481956/2700, vedený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Jak oddlužení probíhá

1
Prověříme Vámi zaslané informace a budeme Vás konktaktovat.
2
Domluvíme se na dodání potřebných dokumentů a zjistíme možnosti vašeho oddlužení.
3
Soud schválí oddlužení, přidělí Vám insolvenčního správce a zjistíte finální výši závazků.
4
V oddlužení splácíte dle splátkového kalendáře smluvené částky až do bezdlužnosti.